CAAS Consell Comarcal de la Selva

Avís de recollida del CAAS

Si teniu constància d'un animal abandonat ompliu la següent sol·licitud.

Si el personal del CAAS o del Consell tingues algun dubte en relació amb les dades facilitades ens posarem amb contacte amb vosté.

1. Identificació d 'avís
Data: 27/05/2020 14:36
Municipi: *
2. Dades de la recollida
Número de gats:
Número de gossos:
Localització: *
3. Dades de contacte del veí que dona l'avís
Nom i Cognoms: *
Telèfon: *
Adreça electrònica:
4. Dades complementaries
Obsevacions:

Accepto la política de privacitat del Consell Comarcal de la Selva

Tinença responsable Gordo En Gordo és mascle te 7 anys i voldria ser el teu gos Fifa La Fifa és femella te 2 anys i voldria ser la teva gosa Scaly “Soc en Scaly, un gos de 4 anys i vull que siguem amics Isis L'Isis és femella te 0 mesos i voldria ser la teva goseta Hidra La Hidra és femella te 3 anys i voldria ser la teva gosa Mickey En Mickey és mascle te 4 anys i voldria ser el teu gos Gucci En Gucci és mascle te 3 anys i voldria ser el teu gos Tara “Soc la Tara, una gosa de 4 anys i vull que siguem amics