CAAS Consell Comarcal de la Selva

El personal del CAAS

El servei de recollida d'animals abandonats, perduts o extraviats s'activa a partir d'un avís previ, que pot dur l'ajuntament, un particular o qualsevol altra entitat.

La gestió del centre d'acollida comporta la neteja de cada gàbia, l'alimentació i el control veterinari de cada animal.

Per dur a terme aquests serveis el Consell Comarcal disposa del personal següent:>

 • Quatre persones al càrrec de centre i del servei de recollida:
  • 1 veterinari
  • 1 auxiliar de veterinària
  • 1 coordinador
  • 3 operaris del servei de recollida i estada
 • Dedicació parcial del personal del Consell Comarcal :
  • Administratiu
  • Tècnic Medi Ambient
  • Cap d’Àrea Serveis Tècnics i Medi Ambient
  • Gerència
  • Responsable de la WEB del C.C. de la Selva
 • El Voluntaris del CAAS
  • El Consell Comarcal de la Selva promociona el servei de voluntariat del CAAS, amb la finalitat de col·laborar amb el personal del centre per treure a passejar els animals. Cada any les campanyes de sensibilització realitzades fan que l’incremento de persones que desinteressadament col·labores sigui mes gran.

El centre manté les portes obertes durant tot l’any (festius inclòs), de dilluns a divendres, matí i tarda.

Tinença responsable Princesa “Em dic Princesa, soc una gosa de 2 anys i et necessito Pirata “Soc en Pirata, un gos de 2 anys i vull que siguem amics Badi “Em dic Badi, soc un gos de 4 anys i et necessito Kin Al centre em diuen Kin però m'agradaria que em posesis un altre nom Blanca “Soc la Blanca, una gosa de 4 anys i vull que siguem amics Freud “Em dic Freud, soc un goset de 2 anys i et necessito Akira “Em dic Akira, soc una gosa de 1 any i et necessito Nala “Soc la Nala, una gosa de 1 any i vull que siguem amics