CAAS Consell Comarcal de la Selva

El personal del CAAS

El servei de recollida d'animals abandonats, perduts o extraviats s'activa a partir d'un avís previ, que pot dur l'ajuntament, un particular o qualsevol altra entitat.

La gestió del centre d'acollida comporta la neteja de cada gàbia, l'alimentació i el control veterinari de cada animal.

Per dur a terme aquests serveis el Consell Comarcal disposa del personal següent:>

 • Quatre persones al càrrec de centre i del servei de recollida:
  • 1 veterinari
  • 1 auxiliar de veterinària
  • 1 coordinador
  • 3 operaris del servei de recollida i estada
 • Dedicació parcial del personal del Consell Comarcal :
  • Administratiu
  • Tècnic Medi Ambient
  • Cap d’Àrea Serveis Tècnics i Medi Ambient
  • Gerència
  • Responsable de la WEB del C.C. de la Selva
 • El Voluntaris del CAAS
  • El Consell Comarcal de la Selva promociona el servei de voluntariat del CAAS, amb la finalitat de col·laborar amb el personal del centre per treure a passejar els animals. Cada any les campanyes de sensibilització realitzades fan que l’incremento de persones que desinteressadament col·labores sigui mes gran.

El centre manté les portes obertes durant tot l’any (festius inclòs), de dilluns a divendres, matí i tarda.

Tinença responsable Vanya “Em dic Vanya, soc una gosa de 1 any i et necessito Cinc “Soc en Cinc, un goset de 2 mesos i vull que siguem amics Zeuss Al centre em diuen Zeuss però m'agradaria que em posesis un altre nom Kent Al centre em diuen Kent però m'agradaria que em posesis un altre nom Alma L'Alma és femella te 2 anys i voldria ser la teva gosa Negra La Negra és femella te 2 anys i voldria ser la teva gosa Takum Al centre em diuen Takum però m'agradaria que em posesis un altre nom Luke “Em dic Luke, soc un gos de 5 anys i et necessito