CAAS Consell Comarcal de la Selva

Servei d'estada i manteniment del CAAS

El servei d'estada i manteniment del centre inclou els següents serveis:

 • Alimentació i cura dels animals
 • Serveis veterinaris
 • Servei de gestió administrativa:
  • Registres d’altes i baixes
  • Avisos de recollida animals perduts
  • Reclamacions via administrativa (denuncies)
  • Gestió de contractes d’adopció

El nombre de baixes produïdes en gossos s’ha reduït fortament, tal es això que estem en condicions d’assegurar que hem assolit el objectiu de: “Eutanàsia zero” (cap sacrifici per manca d’espai). Significar d’altre banda que el 90% de les baixes produïdes al CAAS són per mort natural, especialment gats rodamóns que no sobreviuen en captivitat.

Cal recordar que l’article 11 de la Llei, 22/2003 de protecció dels animals prohibeix el sacrifici d’animals als centres d’acollida. Els únics que poden sacrificar un gos són els ciutadans propietaris i sempre mitjançant la intervenció d’un facultatiu que aplicarà una eutanàsia totalment indolora.

Tinença responsable Max En Max és mascle te 2 anys i voldria ser el teu gos Lucky “Soc en Lucky, un gos de 2 anys i vull que siguem amics Salma La Salma és femella te 2 anys i voldria ser la teva gosa Badi “Soc en Badi, un gos de 2 anys i vull que siguem amics Kin Al centre em diuen Kin però m'agradaria que em posesis un altre nom Ariel Al centre em diuen Ariel però m'agradaria que em posesis un altre nom Derek En Derek és mascle te 4 anys i voldria ser el teu gos Taca Al centre em diuen Taca però m'agradaria que em posesis un altre nom