CAAS Consell Comarcal de la Selva

Servei d'estada i manteniment del CAAS

El servei d'estada i manteniment del centre inclou els següents serveis:

 • Alimentació i cura dels animals
 • Serveis veterinaris
 • Servei de gestió administrativa:
  • Registres d’altes i baixes
  • Avisos de recollida animals perduts
  • Reclamacions via administrativa (denuncies)
  • Gestió de contractes d’adopció

El nombre de baixes produïdes en gossos s’ha reduït fortament, tal es això que estem en condicions d’assegurar que hem assolit el objectiu de: “Eutanàsia zero” (cap sacrifici per manca d’espai). Significar d’altre banda que el 90% de les baixes produïdes al CAAS són per mort natural, especialment gats rodamóns que no sobreviuen en captivitat.

Cal recordar que l’article 11 de la Llei, 22/2003 de protecció dels animals prohibeix el sacrifici d’animals als centres d’acollida. Els únics que poden sacrificar un gos són els ciutadans propietaris i sempre mitjançant la intervenció d’un facultatiu que aplicarà una eutanàsia totalment indolora.

Tinença responsable Bob “Em dic Bob, soc un gos de 5 anys i et necessito Zape “Em dic Zape, soc un gos de 1 any i et necessito Brenda La Brenda és femella te 2 anys i voldria ser la teva gosa Tolkien “Soc en Tolkien, un gos de 1 any i vull que siguem amics Aragorn “Em dic Aragorn, soc un gos de 1 any i et necessito Badi “Em dic Badi, soc un gos de 4 anys i et necessito Apolo L'Apolo és mascle te 2 anys i voldria ser el teu gos Sucre “Em dic Sucre, soc una gosa de 4 anys i et necessito