CAAS Consell Comarcal de la Selva

Servei d'estada i manteniment del CAAS

El servei d'estada i manteniment del centre inclou els següents serveis:

 • Alimentació i cura dels animals
 • Serveis veterinaris
 • Servei de gestió administrativa:
  • Registres d’altes i baixes
  • Avisos de recollida animals perduts
  • Reclamacions via administrativa (denuncies)
  • Gestió de contractes d’adopció

El nombre de baixes produïdes en gossos s’ha reduït fortament, tal es això que estem en condicions d’assegurar que hem assolit el objectiu de: “Eutanàsia zero” (cap sacrifici per manca d’espai). Significar d’altre banda que el 90% de les baixes produïdes al CAAS són per mort natural, especialment gats rodamóns que no sobreviuen en captivitat.

Cal recordar que l’article 11 de la Llei, 22/2003 de protecció dels animals prohibeix el sacrifici d’animals als centres d’acollida. Els únics que poden sacrificar un gos són els ciutadans propietaris i sempre mitjançant la intervenció d’un facultatiu que aplicarà una eutanàsia totalment indolora.

Tinença responsable Fred Al centre em diuen Fred però m'agradaria que em posesis un altre nom Isis Al centre em diuen Isis però m'agradaria que em posesis un altre nom Duc En Duc és mascle te 9 mesos i voldria ser el teu goset Dona Al centre em diuen Dona però m'agradaria que em posesis un altre nom Stark En Stark és mascle te 3 anys i voldria ser el teu gos Wanda La Wanda és femella te 2 anys i voldria ser la teva gosa Krash Al centre em diuen Krash però m'agradaria que em posesis un altre nom Ronda “Soc la Ronda, una gosa de 5 anys i vull que siguem amics