CAAS Consell Comarcal de la Selva

Documents del CAAS

Ordenança fiscal reguladora del servei del CAAS
Petició cessió voluntària (manual)
Memòria CAAS 2020
Projecte_gestió_CAAS_2021
Full d'acceptació normes passeig CAAS
Projecte gestió CAAS 2020
Memòria del servei CAAS 2019
Instància Consell
Memòria CAAS 2018
Projecte gestió CAAS 2019
Procediment esterilització gats de colònies contralades
Reglament_CAAS_2017
Ordenança_tipus_tinença_d'animals_la_Selva
Document_Informatiu_Registre_ANICOM_(propietaris)
Document_Informatiu_ANICOM_(legislació)
Jornada Tècnica 23/02/2016 "El servei de recollida"
Jornada Tècnica 23/02/2016 "La gestió de les colònies a Lloret de Mar"
Jornada Tècnica 23/02/206 "La identificació i el cens, campanyes 2016"
Tinença responsable Pomi Al centre em diuen Pomi però m'agradaria que em posesis un altre nom Euro L'Euro és mascle te 7 anys i voldria ser el teu gos Kurra Al centre em diuen Kurra però m'agradaria que em posesis un altre nom Maya “Em dic Maya, soc una gosa de 2 anys i et necessito Kin Al centre em diuen Kin però m'agradaria que em posesis un altre nom Mina “Soc la Mina, una gosa de 3 anys i vull que siguem amics Ronda Al centre em diuen Ronda però m'agradaria que em posesis un altre nom Can Al centre em diuen Can però m'agradaria que em posesis un altre nom