CAAS Consell Comarcal de la Selva

Documents del CAAS

Petició cessió voluntària (manual)
Memòria CAAS 2020
Projecte_gestió_CAAS_2021
Full d'acceptació normes passeig CAAS
Projecte gestió CAAS 2020
Memòria del servei CAAS 2019
Instància Consell
Memòria CAAS 2018
Projecte gestió CAAS 2019
Procediment esterilització gats de colònies contralades
Reglament_CAAS_2017
Ordenança_tipus_tinença_d'animals_la_Selva
Document_Informatiu_Registre_ANICOM_(propietaris)
Document_Informatiu_ANICOM_(legislació)
Jornada Tècnica 23/02/2016 "El servei de recollida"
Jornada Tècnica 23/02/2016 "La gestió de les colònies a Lloret de Mar"
Jornada Tècnica 23/02/206 "La identificació i el cens, campanyes 2016"
Tinença responsable Mina “Em dic Mina, soc una gosa de 3 anys i et necessito Chanel “Soc la Chanel, una gosa de 3 anys i vull que siguem amics Xiquiteta La Xiquiteta és femella te 2 anys i voldria ser la teva gosa Crono “Em dic Crono, soc un gos de 2 anys i et necessito Badi “Soc en Badi, un gos de 4 anys i vull que siguem amics Zoe La Zoe és femella te 3 anys i voldria ser la teva gosa Zira “Em dic Zira, soc una goseta de 3 mesos i et necessito Ia “Soc l'Ia, una gosa de 2 anys i vull que siguem amics