CAAS Consell Comarcal de la Selva

Documents del CAAS

Model_conveni_2020
Ordenança fiscal reguladora del servei del CAAS
Petició cessió voluntària (manual)
Memòria CAAS 2020
Projecte_gestió_CAAS_2021
Full d'acceptació normes passeig CAAS
Projecte gestió CAAS 2020
Memòria del servei CAAS 2019
Instància Consell
Memòria CAAS 2018
Projecte gestió CAAS 2019
Procediment esterilització gats de colònies contralades
Reglament_CAAS_2017
Ordenança_tipus_tinença_d'animals_la_Selva
Document_Informatiu_Registre_ANICOM_(propietaris)
Document_Informatiu_ANICOM_(legislació)
Jornada Tècnica 23/02/2016 "El servei de recollida"
Jornada Tècnica 23/02/2016 "La gestió de les colònies a Lloret de Mar"
Jornada Tècnica 23/02/206 "La identificació i el cens, campanyes 2016"
Tinença responsable Ros En Ros és mascle te 4 anys i voldria ser el teu gos Goku En Goku és mascle te 4 mesos i voldria ser el teu goset Stark “Em dic Stark, soc un gos de 2 anys i et necessito Panxo “Soc en Panxo, un gos de 1 any i vull que siguem amics Rusha “Soc la Rusha, una gosa de 4 anys i vull que siguem amics Rita La Rita és femella te 2 anys i voldria ser la teva gosa Tork En Tork és mascle te 1 any i voldria ser el teu gos Groucho “Soc en Groucho, un gos de 3 anys i vull que siguem amics