CAAS Consell Comarcal de la Selva

Documents del CAAS

PROJECTE GESTIÓ 2022
MEMÒRIA CAAS 2022
Model_conveni_2020
Ordenança fiscal reguladora del servei del CAAS
Petició cessió voluntària (manual)
Memòria CAAS 2020
Projecte_gestió_CAAS_2021
Full d'acceptació normes passeig CAAS
Projecte gestió CAAS 2020
Memòria del servei CAAS 2019
Instància Consell
Projecte gestió CAAS 2019
Memòria CAAS 2018
Procediment esterilització gats de colònies contralades
Reglament_CAAS_2017
Ordenança_tipus_tinença_d'animals_la_Selva
Document_Informatiu_ANICOM_(legislació)
Document_Informatiu_Registre_ANICOM_(propietaris)
Jornada Tècnica 23/02/2016 "El servei de recollida"
Jornada Tècnica 23/02/2016 "La gestió de les colònies a Lloret de Mar"
Jornada Tècnica 23/02/206 "La identificació i el cens, campanyes 2016"
Tinença responsable Golfo “Em dic Golfo, soc un gos de 2 anys i et necessito Pupi En Pupi és mascle te 10 mesos i voldria ser el teu goset Louise La Louise és femella te 1 any i voldria ser la teva gosa Bubu En Bubu és mascle te 1 any i voldria ser el teu gos Sultan “Em dic Sultan, soc un gos de 5 anys i et necessito Tobias En Tobias és mascle te 4 anys i voldria ser el teu gos Stark En Stark és mascle te 3 anys i voldria ser el teu gos Perla La Perla és femella te 5 anys i voldria ser la teva gosa