CAAS Consell Comarcal de la Selva

Documents del CAAS

Petició cessió voluntària (manual)
Memòria CAAS 2020
Projecte_gestió_CAAS_2021
Full d'acceptació normes passeig CAAS
Projecte gestió CAAS 2020
Memòria del servei CAAS 2019
Instància Consell
Memòria CAAS 2018
Projecte gestió CAAS 2019
Procediment esterilització gats de colònies contralades
Reglament_CAAS_2017
Ordenança_tipus_tinença_d'animals_la_Selva
Document_Informatiu_Registre_ANICOM_(propietaris)
Document_Informatiu_ANICOM_(legislació)
Jornada Tècnica 23/02/2016 "El servei de recollida"
Jornada Tècnica 23/02/2016 "La gestió de les colònies a Lloret de Mar"
Jornada Tècnica 23/02/206 "La identificació i el cens, campanyes 2016"
Tinença responsable Akira “Soc l'Akira, una gosa de 1 any i vull que siguem amics Coyote Al centre em diuen Coyote però m'agradaria que em posesis un altre nom Vili “Em dic Vili, soc un gos de 5 anys i et necessito Blanca “Em dic Blanca, soc una gosa de 4 anys i et necessito Pirata En Pirata és mascle te 2 anys i voldria ser el teu gos Nala La Nala és femella te 1 any i voldria ser la teva gosa Wanda La Wanda és femella te 1 any i voldria ser la teva gosa Rica “Em dic Rica, soc una gosa de 2 anys i et necessito