CAAS Consell Comarcal de la Selva

Tinença responsable: CAAS

Adopta'm, no em compris

L'adopció

 • És l'alternativa més vàlida per tenir un animal de companyia.
 • Podràs triar l'animal que millor s'adapta a les teves expectatives.
 • Podràs venir al centre i conèixer prèviament el seu caràcter (donar-li menjar, treure'l a passejar, observar el seu comportament...
 • T'ajudarem a triar-lo atenent a l'historial que tenim de cada animal.

Abans de tenir-los fes-te les reflexions següents:

 • Quin temps li podràs dedicar?
 • Disposes de l'espai suficient?
 • Tota la família hi està d'acord?
 • Quan estigui malalt t'hi podràs dedicar?
 • Quan facis vacances, que faràs amb ell?
 • Podràs fer front a totes les despeses que comporta?
 • Tindràs cura que hi hagi una correcta convivència?
 • Coneixes l'ordenança municipal de tinença d'animals?
 • Coneixes les obligacions legals que assumeixes?
Vine al centre d'acollida comarcal i t'ajudarem a resoldre totes aquestes qüestions. Si, finalment la decisió és tenir un animal com a company, nosaltres et guiarem a la millor elecció.
No m'abandonis, no sóc una joguina

Els abandonaments

Les causes principals de l’abandonament són:

- La compra no responsable i compulsiva.
- El regal d'animals.
- La cria irresponsable, que força a adopcions no meditades.
- Els problemes familiars, trasllats de domicili, períodes de vacances...
- Desconeixement de les seves necessitats.
- Problemes d'agressivitat o adaptació.

A la comarca de la Selva són abandonats anualment 800 gossos.

Conseqüències per a l’animal abandonat:
- Trauma psicològic: angoixa, pèrdua de confiança, depressió, desorientació...
- Desnutrició i estrès, que afavoreixen l'aparició de malalties.
- Accidents i morts de molts animals.

Conseqüències socials:
- Problemes i accidents de trànsit.
- Brutícia a la via pública a_pel fet d’alimentar-se de deixalles.
- Risc d’agressions a persones i a altres animals.
- Motiu d’alarma social.

Sancions: l’abandonament d’animals pot ser sancionat com a infracció molt greu de la Llei i sancionat amb multes de fins a 20.000 euros.

Identifica'm, posa'm el xip

La identificació

A Catalunya és obligatoria des de l’any 1998. Actualment l’únic sistema empleat és el microxip. Quan compris o adoptis un animal, demana que estigui identificat; és un dret teu i del teu animal.

 • Es posa un sol cop, no s'esborra, no es perd i dura tota la vida.

 • Implantar-lo és un moment i no causa dolor.

 • Només el poden implantar els veterinaris.

 • Identifica l'animal i el seu propietari.

 • Serveix per buscar l'animal en cas de pèrdua.

Si el teu animal està identificat i el perds o te'l roben, truca a l'AIAC (telèfon 93 418 92 94 de dilluns a divendres, o 902 170 401 les 24 h) i facilita el número de xip de la teva mascota i les teves dades personals. Tan aviat com trobin el teu animal t'avisaran i et diran on recollir-lo.

Sancions: no identificar-los amb microxip i no inscriure'ls al registre censal pot comportar una multa de fins 400 euros.

Esterilitza'm, no és doloros

L'esterilització

La principal causa de l’abandonament d’animals són les camades no desitjades.

Tot per evitar una situació que es pot solucionar d'una manera més efectiva i senzilla per mitjà de l’esterilització.

L’esterilització és la solució a la cria incontrolada dels animals domèstics.

A més:

- Millora la convivència amb els animals domèstics de companyia.
- Evita els hàbits de fugida durant el període de zel.
- No modifica aspectes de la seva intel·ligència ni provoca depressió.
- No és un procediment dolorós ni provoca patiment.
- Evita patologies del sistema reproductor tant en els mascles com en les femelles.
- Està indicada en algunes patologies del comportament.
- prohibit agredir-los o maltractar-los físicament.

Vigila'm, sigues cívic

La vigilància a la llar

La convivència en societat està regida per unes normes establertes que ens marquen uns deures, unes obligacions i uns drets. La presència d'animals domèstics no està exempta d'aquesta regulació i són aspectes que cal conèixer.

 • Has d'evitar fer soroll i molestar els veïns.

 • No utilitzis els balcons i les terrasses com a habitatges, ni com a llocs destinats a realitzar les defecacions del teu animal.

 • Respecta els espais comuns dels immobles (escales, ascensors, replà d'entrada…).

 • Vigila que no s’escapi i deambuli a_pel carrer (fet que es produeix sovint en animals que són al jardí…).

 • És millor no deixar sols els gossos amb els infants. Encara que semblin animals dòcils i que estiguin educats, és difícil preveure la seva conducta en absència de la persona propietària.

Cuida'm bé, tingues cura de mi

La cura

Reflexionar i planificar bé la possible tinença d'un animal és una de les condicions prèvies i indispensables, ja que la seva incorporació a la llar s'ha de prolongar en el transcurs de tota la seva vida. Es tracta d'una decisió que requereix molta responsabilitat perquè afecta un ésser viu, sensible i vulnerable, el qual necessita cures i atencions diàries, i el seu destí dependrà, íntegrament, de qui ha decidit adoptar-lo o adquirir-lo.
 • L’hauràs de mantenir en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat. La persona posseïdora d'un animal ha de donar-li l'atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut

 • L’hauràs d’educar d’acord amb les normes de convivència establertes tant a la llar com als espais comuns (via pública, espais verds, platges, etc.).

 • L’hauràs d’alimentar suficientment.

 • Està otalment prohibit agredir-los o maltractar-los físicament.

Sancions: les infraccions comeses contra aquestes normes establertes en la legislació vigent poden ser sancionades amb multes de fins a 20.000 euros.

Registra'm, sóc un més de la família

El registre

Hem d'acceptar que tenir un animal comporta unes obligacions que hem d'estar disposats a complir, a més de la dedicació i despesa que el seu manteniment ens suposa.

 • L’hauràs de registrar al cens municipal. Les persones posseïdores de gossos i gats han de censar-los a l'ajuntament del municipi de residència habitual dels animals dins el termini màxim de trenta dies, comptat a partir de la data de naixement o de l'adquisició de l'animal o del canvi de residència.

 • Les dades del registre municipal s’incorporen al Registre General d’Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya.

 • El registre serveix per buscar l’animal en cas de pèrdua.

Sancions: No identificar´los amb microxip i no inscriure'ls al registre censal pot comportar una multa de fins 400 euros.

Vigila'm, sigues cívic

La vigilància al carrer

Al carrer cal dur-lo lligat i, si escau, posar-li el morrió.

S’han de recollir els excrements ja que és obligatori i, a més, ells no ho poden fer. Fins i tot si utilitzem les àrees per a gossos dels parcs, hem de recollir sempre les seves deposicions amb un bossa de plàstic o un paper de diari i llençar-les a les escombraries. Sobretot, cal vigilar que no les facin als parcs infantils.

Cal procurar que en els espais d’esbarjo no molesti els altres usuaris.

Vigilarem que no entri en els sorrals infantils.

També hem d’evitar els conflictes i les baralles amb els altres animals.

No donem de menjar als animals en els espais públics per no embrutar-los

No deixem que beguin directament de les fonts destinades a les persones. En cas necessari podrem ajudar-lo a beure de la nostra mà

Tinença responsable Nicky Al centre em diuen Nicky però m'agradaria que em posesis un altre nom Poker “Em dic Poker, soc un gos de 5 anys i et necessito Kiam Al centre em diuen Kiam però m'agradaria que em posesis un altre nom Pinya Al centre em diuen Pinya però m'agradaria que em posesis un altre nom Pipa “Soc en Pipa, un gos de 4 anys i vull que siguem amics Dogui “Soc en Dogui, un gos de 2 anys i vull que siguem amics Blay “Soc en Blay, un gos de 2 anys i vull que siguem amics Venus Al centre em diuen Venus però m'agradaria que em posesis un altre nom